SCR om samarbetet “Vi vet att det är en tjänst som alltid funkar”

SCR Svensk Camping är branschorganisationen för camping- och stugföretagare i Sverige. De hjälper sina medlemmar med branschfrågor och marknadsföring både nationellt och internationellt genom flera kanaler, inklusive deras hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, och ett årligt magasin.

Sedan 2021 är Bording stolta partners till SCR och har därmed fått möjligheten att ta fram det nya certifieringsmaterialet bestående av flaggor och skyltar till alla campingar. Bording har även fått uppdraget att bygga en webbshop för Svensk Campings medlemscampingar som för närvarande uppgår till 300 stycken.

- Det finns både en kreativitet och idévilja hos Bording, och sen givetvis, den mångfalden av tjänster som Bording tillhandahåller är ju också en viktig ingrediens för vårt samarbete. Att man täcker in så många olika saker och att man vill skapa något som är bra tillsammans säger Peter Jansson, VD på Svensk Camping. 

Under förra året levererade Bording uppemot 1000 paket och skickade nästan 100 000 brev till SCR:s medlemscampingar, privatpersoner och andra intressenter. Tidigare hanterades distributionen från Stockholm, men sedan Bording tog över lager och leveranser 2021 från Pålsboda har antalet körda kilometer för samma antal leveranser och mottagare minskat med 14%.

-  Genom det kontaktnätet som Bording har, har vi nu även hittat ett tryckeri där vi kan leverera våra produkter direkt ifrån. Och, för oss är personliga kontakter extra viktigt. Jag har haft kontakt med Göran Johansson under väldigt många år. När man har en sådan kontakt och relation skapar det förtroende. Utifrån det behovet vi har och de tjänster som vi nyttjar kan jag säga till 100% att vi kan rekommendera Bording.

 

Vill du läsa mer?