Utökat samarbete med Arla Foods under 2020: ”Vi är jättenöjda!”

I 20 års tid har Bording varit en av Arla Foods samarbetspartners för produktion och lagerhållning av trycksaker. Den första februari 2020 utökades det samarbetet när Bording tog över driften för Arla Foods lager i Jordbro.

– Idag har vi mycket mer kontroll på vad som finns i lagret, säger Andreas Nordh, driftansvarig på Arla Foods. Vi har fått bättre struktur i hur vi arbetar och bra ordning på alla kostnader och liknande. Det har blivit stor skillnad sedan Bording tog över driften här.

Uppdraget består i att effektivisera hela hanteringen och kostnadseffektivisera verksamheten. Det har bland annat gjorts genom digitalisering, automatisering av befintliga system och införandet av Bordings underleverantörsavtal. I och med övertagandet av driften har även två nya heltidsanställningar gjorts till lagret.

– Bording ansvarar för att bemanna vårt reklamlager. De plockar order, skickar ut paket och säkerställer att alla order och att allt kampanjmaterial skickas ut och hamnar rätt. Vi har två duktiga grabbar på lagret nu och 2021 planeras det för åtminstone en anställning till.

Idag har Arla Foods 1 636 artiklar i lagersystemet. Varje år är det cirka 1 000 plockorder löpande från deras olika webbshoppar och runt 4 000 orderrader. Utöver det tillkommer kampanjer cirka tre till fyra gånger per år när upp till 100 olika artiklar ska levereras till Arla Foods 66 säljare i butikerna.

Under 2020 har delar av uppdraget hanterats i Bordings lager i Pålsboda men successivt har allt mer flyttats till Jordbro där ungefär 80 % av lagermaterialet finns nu. Inlagringen under det första året har motsvarat omkring 100 hyllmeter och 1 400 pallplatser.

– Vi är jättenöjda! Bordings långa erfarenhet av lagerdrift och deras tydliga struktur hjälper oss. Sen är det bra personer också. Jag arbetar tätt med grabbarna på lagret och med Rose-Marie som är projektledare. Jag vill ge en eloge till dem och till Rose-Marie. Hennes organisationsförmåga har varit ovärderlig för oss.