Bordings svenska bolag är numera samlade under ett namn, Bording PurePrint!

Från och med den 1 januari 2024 antar vi det gemensamma namnet Bording PurePrint AB, där Bordings svenska bolag samlas under ett och samma namn. Denna sammanslagning gör det möjligt för Bording att växa sig ännu större och skapa en gemensam säljorganisation med fantastiska fördelar.

Vi vill poängtera att detta samgående inte kommer att påverka vår personal, våra avtal eller våra leveranser. I det dagliga arbetet kommer man att behålla samma kontaktpersoner som tidigare. Vi är övertygade om att detta steg kommer att stärka vårt erbjudande och möjliggöra ännu bättre tjänster för alla våra kunder, leverantörer, partners och medarbetare.

Om ni har några frågor eller funderingar angående denna förändring är ni varmt välkomna att höra av er till oss. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans under det gemensamma namnet Bording PurePrint!