Borås producerar åt Bregmos

Bordings produktionsenhet i Borås är specialiserad på digitaltryck. Där finns en av Sveriges största produktionsparker inom just digitalproduktion. Bregmos Reklamgodis köper en del av sina produkter av Bording.

Bregmos är ett företag som producerar och säljer produktmedia i godisform, d.v.s reklamgodis. De har delvis egen produktion i form av tryckeri, förpackning och chokladtillverkning. Bregmos riktar sig främst till återförsäljare inom present och reklambranschen med också direkt till detaljhandel, hotell och restaurangverksamheter. Trots egen produktion så är Bording delaktig i en stor del av det som Bregmos distribuerar ut inom tryck och förpackning.

- Bording producerar flera av våra förpackningstyper, dom står i stort sett för allt tryck på papper och kartong som vi själva inte klarar av. Vi har valt att outsourca dessa delar av vår produktion till Bording, då dom kompletterar det vi själva inte kan tillverka, förklarar Martin Bregmo.

Att trycka förpackningar digitalt, istället för offset, vilket gjordes tidigare, har både förenklat och effektiviserat Bregmos verksamhet.

- Det skapade många fördelar för oss när vi valde att gå över till digitaltryck och Bording. En stor aspekt var leveranstiden, men även de arbetsflöden och orderprocesser som Bording besitter, säger Martin.

När Bregmos kom in i bilden anpassades en del av Bordings produktion för att få allting att fungera som önskat, något som blev både uppskattat och lyckat.

- Dom hade all tryckteknik i huset och erfarenhet från liknande produkter. Tillsammans jobbade vi fram ett flöde och en process som fungerade för oss. Vi försöker hela tiden utveckla saker tillsammans och kommer att integrera fler lösningar och processer i framtiden. Jag kan rekommendera Bording till andra företag, just för att dom jobbar som samarbetspartners istället för leverantör och kund, man gör allt tillsammans, avslutar Martin.